Wageningen:
24/9, 8/10, 22/10, 5/11
(10.00-16.30 uur)

Bijdrage: € 695,–
Incl. consultenboek MediumJaco en incl. examen SNU.

Inschrijven

Wat ziekte jou wil vertellen…..
In ieders leven, zijn gebeurtenissen waarbij je een trauma moment hebt ervaren. Vaak is dat onbewust! Deze ervaring zet zich dan vast in je lichaam en zo ontstaan een blokkade. Deze blokkade zorgt er dan voor dat de energie dan niet goed kan doorstromen.

Deze “deel” opleiding gaat jou leren om de verdieping en betekenis van de organen van het menselijk lichaam te leren kennen. Zowel de functie van de organen als wel de psychisch overdrachtelijke betekenis van de organen.

De Ziel leeft eeuwig voort en de Mens is altijd in ontwikkeling. Alles mogen we en moeten we zelf eigen maken. Ieder gevoel zal gekend, herkent en erkend mogen worden. Alle gevoelens en emoties behoren we uiteindelijk in evenwicht te hebben en te houden om ons ware Zelf te kunnen zijn. Zowel zware of negatieve gevoelens en emoties als wel de positieve of gelukkige gevoelens en emoties. Het komt, door allerlei levensomstandigheden, dikwijls voor dat we deze gevoelens en emoties niet of onjuist uiten. Deze blijven dan in ons systeem zitten. Zowel in onze geest als ook ons lichaam. De ziel doet er alles aan om deze gevoelens en emoties juist te uiten en te balanceren in de geest en daarmee ook de balans in het lichaam.

Een disbalans, ziekte, pijn of blokkade is dan ook niets anders dan een signaal van de ziel om het ego, de manifesterende IK, erop te wijzen waar aandacht aan besteed mag worden. Wanneer men niet naar deze signalen luistert, kan ziekte zijn weg vinden. Ongemak of zelfs pijn is niets anders dan een signaal van de ziel om jou te doen laten transformeren. Naast de raadpleging van doktoren en artsen is het buitengewoon noodzakelijk naar de psychische oorzaak van de kwaal te kijken ten uiteinde heling en balans te kunnen weervinden. Op deze wijze kan men de levenslessen eigen maken en evolutie bewust beleven.

In deze opleiding leer je de taal van de ziel en het signaal van het lichaam, de organen, weer te kennen. Zowel op paramedische als op psychisch sociaal gebied. De informatie leren communiceren van organen, spieren, gewrichten, klieren en andere lichaamsdelen.

Maar ook leer je de toevallige omstandigheden van en in het leven te herkennen en als dusdanig te erkennen, zodat jij de signalen van het leven zodanig beleeft, en je weer een hemel op Aarde kan scheppen. Want als je volgens je intuïtie leeft, deze juist doorvoelt en nastreeft schep je toevallige omstandigheden die je leven verrijken. Wanneer je je intuïtie en het daaruit voortkomende gevoelens negeert of verkeerd interpreteert zal je ziel toevalligheden scheppen die je tegenslagen geven. Zo kan jij, tezamen met je ziel, leren hoe jij welzijn en gezondheid in het leven kan scheppen.

Wat leer je op deze opleiding?

Je leert naast de energetische medische basiskennis van het lichaam ook de psychosociale betekenis van de organen, gewrichten, klieren en andere lichaamsdelen.

Je leert ziektebeelden te herkennen als signaal van de ziel.

De diepere paramedische en psychosociale betekenis te geven van ziektebeelden, als: gewrichtspijnen, artritis en reuma. Astma en bronchitis. Gewrichtspijnen en de zin en onzin van chronische ziektebeelden. Hart, long, lever, gal en milt verstoringen. Kankers en tumoren. Huidziekten en andere allergieën. Hoofdpijnen en migraine. Ontstekingen, spierziekten, stress gerelateerde problematieken. Depressies en vermoeidheid. Stemmingswisselingen, borderline en schizofrenie. etcetra.

Directe communicatie met de ziel, het Hoger Zelf, het lichaamsbewustzijn en met ziektes en organen.

De symbolistische taal te gebruiken van de betreffende ziektebeelden en deze om te zetten in bruikbare en begrijpbare taal.

Hoe je deze inzichten kan helen en coachen bij je cliënt.

Deze opleiding duurt vier dagen en wordt afgerond met het examen SNU Paramedisch & Psychosociaal Mediumschap. Je ontvangt ook het consultenboek Mediumjaco, “Uit het hart gegrepen”.

Bijdrage: € 695,– Incl. consultenboek MediumJaco en incl. examen SNU.

Hier inschrijven

Over mij
In 2012 heb de opleiding Mediumschap & Trance Healing gevolgd en afgesloten met het diploma Mediumtherapeut. Het is een hele mooie opleiding, waarbij je leert hoe je contact kunt leggen met andere energieën.

Zelf werk ik sinds 2014 als docent bij de Spirituele Academie en leid ik mensen op in dit ontzettend boeiende vak! Verder geef ik ook Paramedisch & Psychosociale Consulten. Blokkades en ziekten komen veelal voort uit een uit het rationeel of emotioneel verleden. Een belangrijke veroorzaker van het ontstaan van ziekten en aandoeningen zijn onze gedachten en onverwerkte emoties. Als emotionele en mentale blokkades en (on)bewuste overtuigingen lang genoeg aanwezig zijn, vindt er verdichting plaats en geen goede doorstroming in organen en weefsels.

Ik heet je van harte welkom voor een meditatie, consult of opleiding!