Met de Luisterkind methode maak ik, of jij als Luisterkindwerker, telepathisch contact met het kind. Op zielsniveau en zonder oordeel.

Deze mooie methode is niet alleen voor kinderen maar ook voor mensen zoals jij en ik of met een verstandelijke beperking, overleden dierbaren en voor mensen die zich niet goed kunnen uitspreken.

Wat is een Luisterkind-afstemming?
Ieder mens heeft de antwoorden op zijn persoonlijke vragen in zich. Met een Luisterkindafstemming worden die antwoorden naar boven gehaald en op een heldere manier verwoord en op papier gezet. Dat is de taak van de Luisterkindwerker.

Het betekent werken op energetisch niveau – contact leggen van hart tot hart of van ziel tot ziel. De Luisterkindwerker legt verbinding met de energie van de ander en gaat in gesprek. Er is ruimte om alles te bespreken. Livecontact in een spreekkamer is niet nodig alles gaat via de energie. Waarom via afstemming werken? Op afstand afstemmen geeft een goed gevoel. Diegene hoeft niet ‘met de billen bloot te gaan’ en het effect is diepgaander. Ieder kan op zijn eigen tijd en op zijn eigen manier zijn verhaal doen. Er is alle tijd voor het gesprek. Vaak zijn er direct veranderingen mogelijk. De aanvrager krijgt daarna handvatten om zelf mee aan de slag te gaan. Ze hoeven de antwoorden niet met het hoofd te bedenken. Jij haalt ze vanuit een diepere laag bij de ander naar boven

Wil je een Luisterkind afstemming of zelf dit kunnen. Ik help je graag. 

Deze mooie opleiding kun je bij mij volgen.
We starten 5/11, 10/12, 21/1, 11/2, 18/3 IN WAGENINGEN.

Geef je direct op bij karlistafontijn@gmail.com

» Download folder luisterkind

»Download folder opleiding Luisterkindwerker