ELP®, staat voor Emotioneel Linguïstisch Programmeren

Het traditionele NLP geeft je communicatietechnieken in drijfveren en motivaties die je gedrag bepalen, veelal onbewust. Door levenservaringen die je opdoet, krijg je bepaalde gedachtes die vaak overheersend zijn voor je gedrag in dezelfde of nieuwe situaties. In de traditionele NLP worden je denkwijzen her-geprogrammeerd door alleen de wil, om je zo prettiger te voelen, krachtiger te worden of je kwetsbaarheid te verbergen en verbale en non-verbale communicatie te “lezen’en zelf toe te passen. In deze vorm van NLP wordt er alleen gewerkt met de linkerhersenhelft, de Ratio, met behulp van alleen de 5 zintuigen. Je gedrag bepaald door overtuigingen uit het verleden, zelfs uit je DNA van vorige levens, wordt niet aangeraakt. En juist daar komen je overtuigingen, en dus je gedrag, vandaan.

In de ELP gaan we dieper dan in de traditionele NLP. In de ELP gaan we naar de oorzaak van de patronen met behulp van alle 12 zintuigen We gaan niet meer voelen vanuit het denken, maar denken vanuit het voelen. Het gevoel zit immers voor het denken. Het denken komt voort uit het gevoel en het gevoel komt voort uit emoties, daar ligt dus de kernwaarde van je overtuiging. Emoties zijn dus gevoelens uit het verleden die je dieper raakt. Voelen is de taal van de ziel. De Ziel wil alles ervaren en laat jou voelen vanuit de taal van de ziel, je intuïtie.

In de ELP gaan we werken met zowel de linker- als de rechter hersenhelft en brengen we je weer in verbinding met jezelf, je ontdekt je eigen waar bewuste ik. We gaan surfen op je eigen harde schijf. Waar komen die denkpatronen nu vandaan? Waar vinden dat gedrag, die gewoontes en die handelingen nou hun oorsprong? Waarom kom je niet tot handelen, of waarom handel je nou altijd hetzelfde, wetende dat dit niet het gewenste resultaat oplevert. Maar onbewust doen we toch weer hetzelfde, dat is ooit door jou geprogrammeerd.

We gaan ontdekken wat in jouw gevoelswereld is afgesloten. In welk verleden dat is gebeurd en vooral, wat kan ik daarvan leren?! Hierin liggen juist de antwoorden. Juist hierdoor gaan we onszelf begrijpen en doorvoelen in plaats van alleen maar rationeel geprogrammeerd te zijn. Je groeit bewust door inzicht in je eigen evolutie. Je zelfbewustzijn gaat van een drie dimensionaal naar een vier en vijf dimensionaal bewustzijn.

Als je de zwaarte eindelijk los kan laten komt verlichting als vanzelf.

Wat kun je verwachten in deze eendaagse workshop?

 • Kennismaking, ontspanning en verdieping
 • Visualisatie van gevoelens, emoties, gedachten, wensen en remmingen
 • Ontdekken van thema’s bij jezelf, waar loop je tegen aan? Waar komt dat vandaan?
 • Onbewuste emoties bewust doorvoelen en gekoppelde overtuigingen ombuigen met behulp van de 12 zintuigen.
 • Ontdekken d.m.v. diepte meditaties, van je eigen (onbewuste) overtuigen en denkpatronen in ratio en emotie
 • Ontdekken van je eigen programmering en de daarbij onbewuste emotionele overtuigingen. Mijn programmering is, mijn onbewuste overtuiging en de daaronder liggende kernovertuiging? D.m.v. diepte meditaties en contact met je Hoger Zelf en jouw Ziel.
 • Uit welk verleden komen die emoties en de daaraan gekoppelde denkpatronen?
 • Opstelling van het mentale en emotionele lichaam, je intuïtie en je Hogere Zelf.
 • Omzetten van denkwijzen door emoties te balanceren.
 • De transformatie aangaan en herprogrammering. Verankeren.
 • Je nieuwe transformatie activeren. Meditatie.
 • Afsluiting

Tijd: 31/10, 10.00 uur t/m 16.00 uur. Te Hengelo (gld).
Kosten: 145 euro incl. een lunch.

Inschrijven

Klik hier om naar inschrijven pagina te gaan.